Workshop Unetice 2018

Workshop: dialogický princip

V říjnu 2018 proběhl v krásném prostředí Únětic u Prahy workshop na téma dialogický princip. Účastnil se jej pedagogický kolektiv místní mateřské a základní školy. Cílem tohoto workshopu bylo prouzkomání následující myšlenky: "Vstoupit do autentického dialogu znamená najedné straně vydat se a odevzdat se svému protějšku. Na straně druhé nést a opatrovat to, čím se mi můj protějšek odevzdal". Tato myšlenka je variací dialogického principu Já-Ty filozofa Martina Bubera.

Workshop byl zaměřený na nasbírání nových zkušeností, sebepoznání a experimentování s daným tématem. Hlavními prostředky nám bylo sdílení vlastních zkušeností, perspektiv a vnímání, hra a experiment. Teorie byla poskytnuta jen do té nezbytné míry, která nám umožnila prozkoumat zvolené téma z různých úhlů pohledu a spontánně reagovat na náš společný proces. Pracovalo se ve skupině, ve dvojicích, či v menších skupinkách. Každý z účastníků byl aktivním spolutvůrcem.